Close

HISTORIA

Señores deputados: lonxe eu de censurar nin de atacar as manifestacións da miña colega, señorita Kent, comprendo, pola contra, a tortura do seu espírito ao verse hoxe na obriga de negar a capacidade inicial da muller. Creo que polo seu pensamento debeu de pasar, dalgunha maneira, a amarga frase de Anatole France cando nos fala daqueles socialistas que, forzados pola necesidade, ían ao Parlamento para lexislar contra os seus.


Respecto á serie de afirmacións que se fixeron esta tarde contra o voto da muller, hei de dicir, con toda a consideración necesaria, que non están apoiadas na realidade. Tomemos ao azar algunhas delas. Que cando as mulleres se teñen erguido para protestar da guerra de Marrocos? Primeiro: e por que non os homes? Segundo: quen protestou e se levantou en Zaragoza cando a guerra de Cuba máis que as mulleres? Quen nutriu a manifestación en prol de responsabilidades do Ateneo, con motivo do desastre de Annual, máis que as mulleres, que ían en maior número que os homes?


As mulleres! Como pode dicirse que cando as mulleres dean sinais de vida pola República concederáselles como premio o dereito para votar? É que non loitaron as mulleres pola República? É que ao falar con eloxio das mulleres obreiras e das mulleres universitarias non está a cantar a súa capacidade? Ademais, ao falar das mulleres obreiras e universitarias, vai ignorar a todas as que non pertencen a unha clase nin á outra? Non sofren estas as consecuencias da lexislación? Non pagan os impostos para soster ao Estado na mesma forma que as outras e que os homes? Non cae sobre elas toda a consecuencia da lexislación que se elabora aquí para os dous sexos, pero soamente dirixida e matizada por un? Como pode dicirse que a muller non loitou e que necesita unha época, longos anos de República, para amosar a súa capacidade? E por que non os homes? Por que o home, coa chegada da República, ha de ter os seus dereitos e han de poñerse nun lazareto os da muller?


Pero, ademais, señores deputados, os que votastes pola República, e a quen vos votou aos republicanos, meditade un momento e dicide se votastes sós, se vos votaron só os homes. Estivo ausente do voto a muller? Pois entón, se afirmades que a muller non inflúe para nada na vida política do home, estades -fixádevos ben- afirmando a súa personalidade, afirmando a resistencia para acatalos. E é en nome desa personalidade, que coa vosa repulsa recoñecedes e declarades, polo que pechades as portas á muller en materia electoral? É que tedes dereito a facer iso? Non; tedes o dereito que vos deu a lei, a lei que fixestes vós, pero non tedes o dereito natural fundamental, que se basea no respecto a todo ser humano, e o que facedes é detentar un poder; deixade que a muller se manifeste e veredes como ese poder non podedes seguir detentandoo.


Non se trata aquí esta cuestión desde o punto de vista do principio, que farto está claro, e nas vosas conciencias repercute, que é un problema de ética, de pura ética recoñecer á muller, ser humano, todos os seus dereitos, porque xa desde Fitche, en 1796, aceptouse, en principio tamén, o postulado de que só aquel que non considere á muller un ser humano é capaz de afirmar que todos os dereitos do home e do cidadán non deben ser os mesmos para a muller que para o home. E no Parlamento francés, en 1848, Victor Considerant levantouse para dicir que unha Constitución que concede o voto ao esmoleiro, ao doméstico e ao analfabeto -que en España existe- non pode negarllo á muller. Non é desde o punto de vista do principio, é desde o temor que aquí se expuxo, fóra do ámbito do principio -cousa dolorosa para un avogado-, como se pode vir discutir o dereito da muller a que sexa recoñecido na Constitución o de sufraxio. E desde o punto de vista práctico, utilitario, de que acusades á muller? É de ignorancia? Pois eu non podo, por vergoñentas que sexan as estatísticas, deixar de referirme a un estudo do señor Luzuriaga achega do analfabetismo en España.


Fai el un estudo cíclico desde 1868 ata o ano 1910, nada máis, porque as estatísticas van moi lentamente e non hai en España outras. E sabedes o que di esa estatística? Pois di que, tomando os números globais no ciclo de 1860 a 1910, obsérvase que mentres o número total de analfabetos homes, lonxe de diminuír, aumentou en 73.082, o da muller analfabeta diminuíu en 48.098; e referíndose á proporcionalidade do analfabetismo na poboación global, a diminución nos homes é só de 12,7 por cen, en tanto que nas mulleres é do 20,2 por cen. Isto quere dicir simplemente que a diminución do analfabetismo é máis rápida nas mulleres que nos homes e que de continuar ese proceso de diminución nos dous sexos, non só chegarán a alcanzar as mulleres o grao de cultura elemental dos homes, senón que o excederán. Iso en 1910. E desde 1910 seguiu a curva ascendente, e a muller, hoxe día, é menos analfabeta que o home. Non é, pois, desde o punto de vista da ignorancia desde o que se pode negar á muller a entrada na obtención deste dereito.


Outra cousa, ademais, ao home que ha de votar. Non esquezades que non sodes fillos de home tan só, senón que se reúne en vós o produto dos dous sexos. En ausencia miña e lendo o diario de sesións, puiden ver nel que un doutor falaba aquí de que non había ecuación posible e, con espírito herdado de Moebius e Aristóteles, declaraba a incapacidade da muller.


A iso, un só argumento: aínda que non queirades e se por seica admitides a incapacidade feminina, votades coa metade do voso ser incapaz. Eu e todas as mulleres a quen represento queremos votar coa nosa metade masculina, porque non hai dexeneración de sexos, porque todos somos fillos de home e muller e recibimos por igual as dúas partes do noso ser, argumento que desenvolveron os biólogos. Somos produto de dous seres; non hai incapacidade posible de vós a min, nin de min a vós.


Descoñecer isto é negar a realidade evidente. Negádeo se queredes; sodes libres diso, pero só en virtude dun dereito que tedes (perdoádeme a palabra, que digo só pola súa claridade e non con espírito agresivo) detentado, porque vos destes a vós mesmos as leis; pero non porque teñades un dereito natural para poñer á marxe á muller. Eu, señores deputados, síntome cidadán antes que muller, e considero que sería un profundo erro político deixar á muller á marxe dese dereito, á muller que espera e confía en vós; á muller que, como ocorreu con outras forzas novas na revolución francesa, será indiscutiblemente unha nova forza que se incorpora ao dereito e non hai senón que empuxala a que siga o seu camiño. Non deixedes á muller que, se é regresiva, pense que a súa esperanza estivo na ditadura; non deixedes á muller que pense, se é avanzada, que a súa esperanza de igualdade está no comunismo. Non cometades, señores deputados, ese erro político de gravísimas consecuencias. Salvades á República, axudades á República atraéndovos e sumándovos esa forza que espera ansiosa o momento da súa redención. Cada un fala en virtude dunha experiencia e eu fálovos en nome da miña propia. Eu son deputado pola provincia de Madrid; percorrina, non só en cumprimento do meu deber, senón por agarimo, e moitas veces, sempre, teño visto que aos actos públicos acudía unha concorrencia feminina moi superior á masculina, e vin nos ollos desas mulleres a esperanza de redención, vin o desexo de axudar á República, vin a paixón e a emoción que poñen nos seus ideais. A muller española espera hoxe da República a redención súa e a redención do fillo. Non cometades un erro histórico que non teredes nunca bastante tempo para chorar; que non teredes nunca bastante tempo para chorar ao deixar á marxe da República á muller, que representa unha forza nova, unha forza nova; que foi simpatía e apoio para os homes que estaban nos cárceres; que sufriu en moitos casos como vós mesmos, e que está desexosa, aplicándose a si mesma a frase de Humboldt de que a única maneira de madurarse para o exercicio da liberdade e de facela accesible a todos é camiñar dentro dela.


Señores deputados, pronunciei as miñas últimas palabras neste debate. Perdoádeme se vos molestei, considero que é a miña convicción a que fala; que diante dun ideal defenderíao ata a morte; que poñería, como dixen onte, a cabeza e o corazón no prato da balanza, de igual modo Breno colocou a súa espada, para que se inclinase en favor do voto da muller, e que ademais sigo pensando, e non por vaidade, senón por íntima convicción, que ninguén como eu serve nestes momentos á República española.


Clara Campoamor, Discurso ante as Cortes o 1 de outubro de 1931 defendendo o voto feminino.

#NósTamén8deMarzo

Vídeo resumo das actividades organizadas por NeoFem Luís Seoane este 8M. Tamén en pandemia, seguimos xuntas na defensa da igualdade ...
Ler Máis

Violencia é…

Neste documento recollemos as reflexións do alumnado de NeoFem e da materia Igualdade de Xénero sobre os micromachismos cotiás na ...
Ler Máis

Movemento Sufraxista

Movemento Sufraxista. S.XIX e principios do século XX Descargar Comparte; Share on facebook Facebook Share on twitter Twitter Share on ...
Ler Máis

Mary Wollstonecraft e Olympe de Gouges

Iria Pereira investiga sobre as orixes do feminismo no século XVIII con esta biografía de dúas mulleres que loitaron para ...
Ler Máis

Maruja Mallo

Sheyla Cayetano fai esta investigación sobre unha das artistas mais importantes na pintura do século XX en Galicia e no ...
Ler Máis
NeoFemLuisSEoane_2021.

Mitos do Amor Romántico

Traballo do alumnado de Coeducación para o século XXI no curso 2020-2021 sobre os mitos do amor romántico e as ...
Ler Máis