Close

MATEMÁTICAS

A ciencia matemática mostra o que é. É a linguaxe das relacións invisibles entre as cousas. Pero para usar e aplicar esa linguaxe debemos de ser capaces de apreciar plenamente, de sentir, de calibrar o invisible, o inconsciente.


(…)


Quen se inclina por puntos de vista moi estritamente utilitarios pode sentir que os poderes peculiares do motor analítico baséanse en cuestións de ciencia abstracta e especulativa máis que naquelas que involucran os intereses humanos cotiáns e comúns.


Ada Lovelace, pioneira da programación informática (1815-1852)


No se han encontrado entradas.